ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
Tisková konference při příležitosti zahájení volební kampaně | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Tisková konference při příležitosti zahájení volební kampaně

3.9.2020

Ve čtvrtek 3. září 2020 se konala tisková konference při příležitosti zahájení volební kampaně našeho hnutí. 

V rámci konference s novináři jsme představili hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020 i vybrané kanidáty. Promluvil předseda hnutí doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., a kandidáti MUDr. Eliška LazarováMUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. a Radim Bača.

Program:

1. Úvodní slovo

2. Informace o hnutí ANK 2020 – doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. – předseda hnutí

3. Představení vybraných kandidátů do Senátu a do zastupitelstva MSK

4. Dotazy k programu a ke kandidátům

Fotografie najdete v galerii níže.

 

Přepis tiskové zprávy uvedené na tiskové konferenci:

Politické hnutí ALTERNATIVA PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY 2020 – ANK 2020 vysílá kandidáty do senátních a krajských voleb.

Senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. se rozhodl v letošních volbách do Senátu obhájit svůj post. Tentokrát za nové politické hnutí „Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020“. Spolu s ním se do boje o senátní křeslo pouští Radim Bača – dlouholetý starosta obce Palkovice, MUDr. Eliška Lazarová – známá gynekoložka z Bohumína a RNDr., PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., který kandiduje v Praze. Hnutí vysílá své kandidáty také do krajských voleb v Moravskoslezském kraji. Jeho kandidátka obsahuje celkem 69 jmen.

Jednou z hlavních oblastí, kde hnutí sleduje své cíle, je zdravotnictví. „Během svého dosavadního působení v Senátu jsem významně přispěl při projednávání několika důležitých zákonů, hlavně tzv. elektronického receptu (e-receptu) nebo lékového záznamu pacienta. Jde o věci, které významně usnadňují život všem pacientům,“ vysvětluje senátor a zakladatel politického hnutí ANK 2020 Peter Koliba. Mezi další priority hnutí patří lepší bezpečnost občanů a připravenost všech obyvatel na nenadálé situace, podpora vzdělání a přenosu výsledků vědeckého výzkumu do praxe nebo lepší využití léčebného konopí. „Chceme věnovat větší pozornost potřebám starších generací, usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti legislativy a zdravotní vzdělanosti a možnostech sociální pomoci občanům. Dále budeme usilovat o omezování byrokracie, průhlednost veřejných financí, potírání korupce, zneužívání moci. Prosazovat chceme také využívání moderních technologií, elektronizaci a digitalizaci.“

Představení kandidátů do Senátu za hnutí ANK 2020:

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. – Senátor, lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog

Vystudoval Lékařskou fakultu UP v Olomouci. Ve zdravotnictví pracuje již více než 40 let. Od roku 1994 do 2007 byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky FN v Ostravě, jedné z největších nemocnic na Moravě. Podílel se na výstavbě Pavilonu pro matku a dítě, který byl otevřený v roce 2002. Také se zasloužil o založení Perinatologického centra a Onkogynekologického centra v Ostravě. Momentálně pracuje jako lékař – gynekolog v ambulanci v Ostravě – Porubě. Dosud publikoval více než 150 odborných článků a několik monografií. V Senátu se podílel na přijetí zákona o ochraně zdraví, dále e-receptu a lékovém záznamu. Prosazuje omezení byrokracie a administrativní zátěže lékařů.

Cíle v Senátu:

  • Kvalitnější péče o seniory a starší generace
  • Moderní zdravotnictví – elektronizace zdravotnictví ("k lékaři bez papírů")
  • Kvalitnější vzdělávací systém v lékařství, více zaměřený na praxi, moderní školství
  • Lepší využití léčebného konopí

Kontakt pro média: Tomáš Fridrich, tomas.fridrich@adison.cz, 723 180 727

Radim Bača - starosta obce Palkovice

Kandiduje v letošních senátních volbách jako nezávislý kandidát pod heslem „Zdraví, bezpečnost, prosperita“ ve volebním obvodu Frýdek-Místek. Jeho kandidaturu podporuje koalice Pro krásný kraj. Do Senátu podle svých slov nejde dělat kariéru. Naši zemi, podobně jako naše sousedy v Evropě a většinu zemí po celém světě, čeká nelehké období nápravy škod, které způsobuje pandemie nového koronaviru. Svými zkušenostmi chce přispět k tomu, aby Senát navrhoval, schvaloval a podporoval takové zákony, které co nejúčinněji a nejrychleji pomohou obnovit prosperitu v naší zemi a chránit zdraví a bezpečnost našich občanů. „Znám volební region velmi dobře, vím, kde jsou jeho slabá i silná místa, znám hodnotu skvělých pracovitých lidí a vím, že pokud mi svým hlasem pomohou, uděláme spoustu prospěšné práce pro naši zemi, kraj i region. Nechci lidem slibovat nesplnitelné. Role Senátu je především legislativní a kontrolní. Chtěl bych se proto zaměřit na návrhy nových zákonů nebo nezbytné změny těch současných tak, aby pomohly naší zemi překonat co nejúčelněji problémy, které nás čekají,“ říká Radim Bača.

MUDr. Eliška Lazarová - nezávislá kandidátka do Senátu PČR za Karvinou

Eliška Lazarová a je lékařka – gynekoložka v Bohumíně. Vystudovala Zdravotní školu v Ostravě (obor zdravotní laborant 1972-1976) a Lékařskou fakultu UP v Olomouci v letech 1976-1982. Do zaměstnání byla přijata v nemocnici Bohumín na gynekologicko-porodnickém oddělení v srpnu 1982. Od roku 1992 pracuje v soukromé gynekologické ambulanci v Bohumíně. Do Senátu PČR za volební obvod č. 75 Karviná, kde kromě města Karviná, patří Orlová, Dětmarovice, Petrovice, Suchá, Doubrava, Albrechtice a Těrlicko. Žije zde od roku 1959. „Záleží mi na tom, v jakém prostředí žiji, proto jsem se rozhodla kandidovat za nové politické hnutí ANK 2020, které má zdraví nás všech na prvním místě. Chci, aby mladí lidé zůstávali v našem regionu a neodcházeli za prací, bydlením a lepším životním prostředím jinam.“

Představení vybraných kandidátů do krajských zastupitelstev za hnutí ANK 2020:

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. - kandidát a lídr do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

„Cílem mojí kandidatury do zastupitelstva Moravskoslezského kraje je prosazovaní elektronizace zdravotnictví, zlepšení komunikace lékařů a organizačních složek kraje, zlepšení dostupnosti vybrané péče pro pacienty z okrajových částí kraje, kvalitní preventivní péče zejména o seniory s cílem redukce počtu hospitalizací,“ říká Miroslav Koliba.

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - senátor, lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog

„Vzhledem k mé celoživotní praxi v oboru zdravotnictví jsem podrobně seznámen s problémy, které Ostrava a Moravskoslezský kraj musí řešit. V roce 2014 jsem byl zvolen do Senátu PČR, kde dlouhodobě podporuji elektronizaci zdravotnictví. V kraji chci zajistit zdravotní péči dostupnou,
účelnou a efektivní a zabránit jejímu zneužívání. Chci podpořit provoz zdravotních zařízení v oblastech, kde je nedostatek lékařů, hlavně zubařů. Usilovat o modernizaci zdravotnických zařízení. Zajistit lepší využití dotačních programů ke zlepšení služeb pro pacienty,“ uvádí Peter Koliba.

Kontakt pro média: Tomáš Fridrich, tomas.fridrich@adison.cz, 723 180 727

Ing. Pavel Moravec – vedoucí odbytu a služeb

„Mým zájmem je zlepšení prosperity našeho kraje se zaměřením na zemědělství, ekologii, podnikání, rozvoj venkova a turistického ruchu. Mým cílem je, aby se zde lidem dobře žilo, aby zde měli slušné podmínky k bydlení a nehledali práci v jiných částech republiky,“ uvádí Pavel Moravec.

Prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. – VŠ profesorka, VŠB-TU Ostrava

„Chtěla bych se aktivně podílet na rozvoji a zavádění moderních technologií pro životní prostředí v Moravskoslezském kraji a využít odborného potenciálu a zkušeností získaných během aktivní vědecko-výzkumné činnosti v oblasti monitorování stavu prostředí a technologických procesů,“  říká Helena Raclavská.

 

Zpět