ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
ANK 2020 - vznik hnutí | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

ANK 2020 - vznik hnutí

 

Vznik hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 vzniklo v červnu 2020. Základní kámen tohoto hnutí položil docent Peter Koliba – lékař, gynekolog a porodník. Po šesti letech na postu senátora se rozhodl stát nezávislým kandidátem a založit hnutí, které bude sdružovat další odborníky a nezávislé kandidáty.

Senátor doc. MUDr. Peter Koliba CSc. obhajuje křeslo senátora za volební obvod č. 72. Ostrava – město. V senátu byl předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a má velký podíl na projektech jako je lékový záznam, elektronický recept a dalších.  Jeho velkým cílem je tzv. elektronizace zdravotní dokumentace, aby se souhlasem pacienta měl lékař dostupné výsledky a informace od jiných lékařů. Abych mohl v práci senátora pokračovat jako nezávislý kandidát, rozhodli jsme se založit právě toto politické hnutí „Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020".

Hodnoty a cíle hnutí

Základními hodnotami jsou dodržování lidských práv, zájem o potřeby občanů, otevřenost, naslouchání potřebám občanů, respekt k lidem a přírodě, právo na svobodné vyjádření svého názoru, úcta a slušnost a zlepšení podmínek pro život občanů.

Chceme věnovat větší pozornost potřebám starších generací, usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti legislativy a zdravotní vzdělanosti a možnostech sociální pomoci občanům. Dále budeme usilovat o omezování byrokracie, průhlednost veřejných financí, potírání korupce, zneužívání moci. Prosazovat chceme také využívání moderních technologií elektronizace a digitalizace.

Hlavní prioritou je snaha o zvýšení pozornosti společnosti v oblasti péče o seniory, vytvoření systému zdravotně sociálního pomezí, zlepšení organizace a efektivity zdravotní péče a s tím související kvalitní vzdělávací systém.

Bezpečnost občanů, ale také problematika ekologie a ochrany přírody, zvýšení investic do rozvoje vědy a výzkumu. Pro mladé lidi je to pak podpora projektů na sociální bydlení, výstavba parků, cyklostezek a sportovišť.

Oficiální vznik hnutí:

Hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020 bylo zaregistrováno dne 8. 6. 2020 do Rejstříku politických stran a politických hnutí. Číslo registrace MV-86632-2/OV-2020 a bylo mu přidělené identifikační číslo 09227041.

Jako statutární orgán je určené předsednictvo hnutí, za které jedná předseda. 

Adresa sídla hnutí je: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava

Stanovy hnutí ANK 2020:

Zde neleznete kompletní znění stanov hnutí ANK 2020.

Ke stažení: