ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.

prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. - VŠ profesorka

Kandidátka do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Absolventka oboru Úpravnictví se zaměřením „Úprava průmyslových a odpadních vod“ (1982), v roce 1986 získala hodnot kandidáta věd v oboru „Geochemie“. V roce 1985 zahájila pedagogickou kariéru na VŠB Ostrava. V roce 2008 získala pedagogickou hodnost „docent“ v oboru „Ochrana životního prostředí v průmyslu a rekultivace“ a v roce 2008 byla jmenována profesorkou v oboru „Úpravnictví“. Od roku 2014 pracuje v Centru ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, VŠB-TU Ostrava) a na Katedře geologie a mineralogie (HGF).  Odborně se věnuje problematice geochemie životního prostředí  i technologickému výzkumu s uplatněním mineralogických metod. V celosvětových databázích (SCOPUS) publikovala 100 článků, které byly vice než 350 x citovány, H-index 14. V databázi WoS má zveřejněno 70 publikací, které byly citovány 427x. Pracovní úvazek v Centru ENET je naplněn prací na projektech.

Získala jsem řadu odborných zkušeností, které jsem využila ve vědecké práci a pedagogické činnosti. Ráda bych je uplatnila i v rozhodovacích systémech a strategiích zaměřených na kvalitu prostředí.