ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D.

RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. - IT specialista (procesní a datové modely, analýzy dat)

Kandidát do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Narodil jsem se a celý svůj život jsem prožil v Opavě. I převážnou část svého profesního života jsem působil v Opavě a okolí. Výjimkou bylo několikaleté působení v Ostravě. Odborně jsem působil v mnoha oblastech státní správy, průmyslu a v IT službách. Vždy bylo zapotřebí vstřebat problematiku dané oblasti. Většinou se jednalo o vytvoření SW aplikací, které snižovaly administrativní náročnost řízení v těchto firmách. V tomto duchu jsem narážel na legislativu, která mnohdy v dobré víře něco lépe „uchopit“ způsobila a mohu se domnívat, že i způsobuje nárůst administrativy. Mohu to dokumentovat na veřejných vysokých školách. Ale jsem přesvědčen, že tomu tak je i v jiných oblastech života lidí a znepříjemňuje fungování firem. Legislativa související s provozováním spisové služby je nyní dost významnou částí mých profesních aktivit. A zde vidím nárůst administrativy a to i přesto, že se nám daří převádět papírovaní (analogové dokument) do digitální podoby. Proto nyní mám svou vnitřní potřebu zapojit se do procesu legislativních úprav, které by vedly k méně komplikovaným postupům. Nelze předpokládat, že se bude naopak legislativa dále komplikovat a šmodrchat v dobré víře, že tímto naplňujeme vizi základních lidských práv a zároveň že SW „vše zvládne“ za nás. Platí: čím složitější a zašmodrchanější SW aplikace, tím více chyb a problémů.

Má badatelská činnost se týká problematiky zemské kůry. Na základě vytvořeného modelu na VŠB TUO v Ostravě jsem prokázal, že osvit zemské kůry od Slunce má na ni výrazně vyšší vliv, než dosud předpokládalo. Např. pouhé změny teplot na povrchu zemské kůry způsobené rotací Země (střídáním dne a noci) mohou vyvolat blízko povrchu tlaky, které již jsou schopny rozdrtit i žulu. A tyto tlaky (napětí) dle fyzikálních zákonů prostupují do hloubky i několika kilometrů.

Mé závěry mi bylo umožněno prezentovat i na geofyzikálních pracovištích v Česku a i na Slovensku. Vyvolaly živou debatu s příznivci i kritickými odpůrci. Prostě probíhala vědecká disputace – ovšem slušně a korektně! A zde mám sen, že takto by se mělo diskutovat i ve veřejném prostoru a hlavně v rámci politického soupeření. Mohu s někým naprosto nesouhlasit a můžu mít nebo naopak nemusím mít odborné argumenty, ale nikdy nebudu někoho zesměšňovat nebo dokonce používat i silnější hanlivé výrazy.

 

„snižování administrativní náročnosti ve všech oblastech života“