ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
Ing. Pavel Moravec | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Ing. Pavel Moravec

Ing. Pavel Moravec - vedoucí odbytu a služeb

K Moravskoslezskému kraji, kde jsem se narodil a celý život žiji, mám hluboké citové pouto. Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně a tím se mi splnil životní sen. Oblast v zemědělství byla pro mou osobu klíčová od narození a to i z důvodu, že mě k tomu přivedli rodiče a mí předci. S nabytím zkušeností a vědomostí jsem se postupně dostal ke skloubení vlastního zemědělství s příbuznými obory trvale využitelného zemědělství, krajinotvorby, ochrany zemědělského půdního fondu, v návaznosti na zadržování vody v krajině a přirozený koloběh živin v přírodě se zvýšeným obsahem humusoidních látek v půdě.

 

 

Mé cíle?

Mým zájmem je zlepšení prosperity našeho kraje se zaměřením na zemědělství, ekologii, podnikání, rozvoj venkova a turistického ruchu. Mým cílem je, aby se zde lidem dobře žilo, aby zde měli slušné podmínky k bydlení a nehledali práci v jiných částech republiky.

Co prasazuji?

Prosazuji zemědělskou politiku potravinové soběstačnosti, pokud možno převážně z vlastní produkce.

"Zdravá půda = zdravé potraviny"

 "Nebuďte lhostejní a přijďte sami rozhodnout o své budoucnosti."