ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
MVDr. Pavel Palkovský | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

MVDr. Pavel Palkovský

MVDr. Pavel Palkovský - veterinární lékař

Kandidát do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Přestože byl Moravskoslezský kraj dlouhou dobu díky své historii vnímán spíše negativně, jako temný kraj havířů a těžkého průmyslu, pro mě se vždy jednalo o pěkné místo pro život a také o kraj s, možná na první pohled skrytým, avšak velkým potenciálem.

Proto bych měl zájem udržet a přesvědčit především mladé a studující občany, kteří nemají chuť být nadále součástí MSK, aby neodcházeli např. za prací a životem do jiných krajů, ale rádi zůstávali právě v tom našem.

Dále bych se rád zasloužil o lepší životní podmínky pro důchodce, a dopřál jim tak přinejmenším důstojné stáří a poklidné místo pro život. V neposlední řadě mám zájem zasadit se o zvyšování životní úrovně, a to například formou podpory životního prostředí a ekologie. Příroda je nenahraditelnou součástí našich životů a je potřeba o ni s velkou úctou a pokorou pečovat, o to víc, jedná-li se o kraj, jenž je z minulosti vysoce poznamenán průmyslem.