ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - Senátor, lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog

V Ostravě působím od roku 1994, kdy jsem nastoupil na místo přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky FN v Ostravě – Porubě. Zde sem se podílel na výstavbě pavilonu pro Péči o matku a dítě, který byl dokončený v roce 2002 a také na akreditaci Lékařské fakulty v Ostravě.

Vzhledem k mé celoživotní praxi v oboru zdravotnictví jsem podrobně seznámen s problémy, které Ostrava a Moravskoslezský kraj musí řešit. V roce 2014 jsem byl zvolen do Senátu PČR, kde dlohodobě podporuji elektronizaci zdravotnictví. V kraji chci zajistit zdravotní péči dostupnou, účelnou a efektivní. Zabránit jejímu zneužívání nejen ze strany pacientů, ale i poskytovatelů. Podpořit provoz zdravotních zařízení v oblastech, kde je nedostatek lékařů. Usilovat o modernizaci zdravotnických zařízení a majetku. Zajistit lepší využití dotačních programů ke zlepšení služeb pro pacienty.

 Na základě mé kandidatury jsem určil konkrétní cíle:

  1. Zajistit zdravotní péči dostupnou, účelnou a efektivní.
  2. Zabránit jejímu zneužívání nejen ze strany pacientů, ale i poskytovatelů.
  3. Rozšířením prevence se snažit snížit výskyt závažných onemocnění.
  4. Podpořit provoz zdravotních zařízení v oblastech, kde je nedostatek lékařů.
  5. Elektronizací zdravotní dokumentace snížit administrativní zátěž lékařů.
  6. Usilovat o modernizaci zdravotnických zařízení a majetku.
  7. Zavedením centrálních nákupů vytvořit prostor pro snížení nákladů.
  8. V zájmu subsidiarity zajistit prosazování zásadních změn ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, které lépe znají danou problematiku.
  9. Zajistit lepší využití dotačních programů ke zlepšení služeb pro pacienty.