ANK 2020 na Facebooku ANK 2020 na Youtube
Svatomír Schikora | ANK 2020 - alternativa pro nezávislé kandidáty
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Svatomír Schikora

Svatomír Schikora - OSVČ

Kandidát do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Proč jsem přijal nabídku kandidatury za hnutí ANK 2020?

S kandidaturou mně oslovil můj dlouholetý kamarád, sportovec, bývalý politik. Na politiku jsem měl až do této doby negativní pohled. Hnutí ANK 2020 mně ale oslovilo se svým volebním programem natolik, plně se s ním ztotožňuji, že jsem kandidaturu bez dalších výhrad přijal. Kandidátka, v čele s Miroslavem Kolibou, sestavená ze slušných, pracovitých a cílevědomých lidí je pro mě opravdovou výzvou. Je alternativou pro všechny, kteří si nejsou schopni vybrat ze stran a hnutí, které je v minulosti zklamali.  Jsme odborníky ve svých oborech, nejsme a nechceme být profesionálními politiky. Jsme a zůstaneme obyčejnými občany, kteří podporují společnou myšlenku kvalitně fungujícího a prosperujícího kraje pro nás všechny.

Jaké jsou mé cíle?

Mým cílem, jako soukromý podnikatel s praxi více jak 25 let je podpora malého a středního podnikání. Nových, začínajících startupů s cílem získání dotačních programů kraje, státu, bez zbytečné byrokracie. Malá začínající firma s dobrým potenciálem a nápady, nemá bez dostatečné podpory v konkurenci velkých firem šanci.  A tuto situaci je třeba změnit.

Dalším cílem, jako celoživotní sportovce, především zlepšení sportovní dostupnosti dětem a mládeže všech sociálních vrstev a věku. S koncepcí sportovních středisek mládeže na všech výkonnostních úrovních, aby v našem kraji žily zdravé a silné děti. Nejlepší z nich aby pak dosáhly na mety nejvyšší  tak jak tomu bylo v minulosti.

Mé motto:

" Ve zdravém těle, zdravý duch "